OUR PHONE NUMBER: +77 (756) 334 876
 

EsoGoal Từ Kính Mát Kẹp Trên Unisex Tròng kính phân cực Retro Gọng với bộ 5 ống kính-quốc tế

  • 216.000 ₫

  • Phong cách retro Khung + 5 Ống Kính
  • Khung có thể Phù Hợp Với Công Suất/Độ cho Xa/Ngắn Trông Thấy
  • Từ Snap Trên
  • Tròng Kính có thể thay thế
  • Phân cực + CHỐNG TIA UV
  • Tàng hình Nhìn Phù Hợp
  • Centre Móc để bảo vệ thêm
  • 1 x Retro Frame Nezt08,1 x Black Shaded ( Polarized lense ),1 x Mercury Blue ( UV400 ),1 x Mercury White ( UV400 ),1 x Dark Chocolate ( UV400 ),1 x Night Vision Yellow ( UV400 ),1x Hard Carry Case, 1x Soft Carry Case ,1x Glasses cloth