OUR PHONE NUMBER: +77 (756) 334 876
 
Lưỡi câu sát cá lóc bằng mồi nhái thật.Được làm thủ công.Thiết kế chuẩn cho những con cá từ 100gr trở lên.Ngạnh mũi lưỡi được mài dũa công phu.Thép làm từ băng đạn súng AK.
1 Lưỡi